UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA
Centrul de Educație Permanentă
Academia CISCO

FIȘĂ DE PREÎNSCRIERE
La cursul

1. Nume
Prenume

2. Contact
Telefon:
E-mail:

4. Am absolvit (Liceu sau Facultate) în anul

5. Student/masterand la: în anul

6. Angajat la

6. Cursul va fi achitat de:

Ai citit și accepți Politica de procesare a Datelor Personale?
Accept

realizat de sweetlime agency & nettamax pro's